جدیدترین برندگان توتوچی

ردیف نام برگه نام کاربری مبلغ شرط مبلغ برد امتیاز تاریخ ثبت شرط
1 قایقران hrnurozi1 ۶۹٬۹۸۴ ۱۲٬۰۰۵٬۶۰۴ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۴
2 قایقران dhbyhyhsn ۱٬۴۱۷٬۱۷۶ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۵
3 قایقران dictator ۱۷٬۴۹۶ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۴
4 قایقران vahidkarami ۳٬۸۸۸ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۴
5 قایقران farshad2216 ۱۵٬۵۵۲ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۴
6 قایقران aref1375 ۱۳٬۸۲۴ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۵
7 قایقران hajimohamadi ۳۱٬۱۰۴ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۵
8 قایقران alikabi ۱۳٬۱۲۲ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۴
9 قایقران maysam71 ۱۱٬۶۶۴ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۵
10 قایقران mamiii76 ۱۹٬۶۸۳ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۴
11 قایقران rgyemohamadi ۱۳۹٬۹۶۸ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۴
12 قایقران mohammadchbenam ۲۳٬۳۲۸ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۵
13 قایقران dictator ۲۷۹٬۹۳۶ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۵
14 قایقران ho3enjahan ۷٬۷۷۶ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۴
15 قایقران karimimahdi ۱۵۷٬۴۶۴ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۵
16 قایقران ashkan72 ۶۹٬۹۸۴ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۵
17 قایقران mfamfa505588 ۱۵٬۵۵۲ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۵
18 قایقران hamid_rt ۶۲۹٬۸۵۶ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۴
19 قایقران hamid_rt ۲۳٬۳۲۸ ۱۹۰٬۵۶۵ برنده دو ۱۳۹۹/۰۶/۴
20 زاگالو rgyemohamadi ۹٬۲۱۶ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۳
21 زاگالو seyedshh ۷۰۸٬۵۸۸ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۴
22 زاگالو neion ۴٬۶۰۸ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۳
23 زاگالو amirpouryekta ۱۱٬۶۶۴ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۲
24 زاگالو salisa ۱۳٬۱۲۲ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۲
25 زاگالو alireza2022 ۲۰٬۷۳۶ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۴
26 زاگالو saeedniko ۳٬۴۵۶ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۳
27 زاگالو chelsea4030 ۲٬۵۹۲ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۴
28 زاگالو amiraghasi ۶۹٬۹۸۴ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۴
29 زاگالو majid1371 ۱۵٬۵۵۲ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۳
30 زاگالو pishoolak ۵۲٬۴۸۸ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۴
31 زاگالو mazdak9499 ۷٬۷۷۶ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۴
32 زاگالو parham100 ۲۶٬۲۴۴ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۴
33 زاگالو babak67 ۵٬۱۸۴ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۴
34 زاگالو abolfazl1380 ۷٬۷۷۶ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۳
35 زاگالو arminhh ۱۳۹٬۹۶۸ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۲
36 زاگالو sajjad1313 ۹۳٬۳۱۲ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۳
37 زاگالو seyedshh ۳٬۰۷۲ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۴
38 زاگالو mehdijan ۳۱٬۱۰۴ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۲
39 زاگالو A.H.2002 ۷٬۷۷۶ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۳
40 زاگالو aria92 ۳۱٬۱۰۴ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۴
41 زاگالو ashkanmohamadi ۲۰٬۷۳۶ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۲
42 زاگالو javid009 ۹۳٬۳۱۲ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۳
43 زاگالو Soboos ۷٬۷۷۶ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۳
44 زاگالو iraj1945 ۲۳٬۳۲۸ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۳
45 زاگالو sattarbameriii ۷۸٬۷۳۲ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۴
46 زاگالو keyhan_fthi ۱۳۹٬۹۶۸ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۲
47 زاگالو hamimami23 ۲۳٬۳۲۸ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۳
48 زاگالو amirpouryekta ۲۳٬۳۲۸ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۲
49 زاگالو Soboos ۱۳٬۸۲۴ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۳
50 زاگالو machooll ۲۰٬۷۳۶ ۱۴۵٬۳۳۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۶/۲