جدیدترین برندگان توتوچی

ردیف نام برگه نام کاربری مبلغ شرط مبلغ برد امتیاز تاریخ ثبت شرط
1 دی بروینه mehrdad1369 ۲۳٬۳۲۸ ۳٬۴۹۰٬۹۷۱ برنده یک ۱۳۹۹/۱۱/۳
2 دی بروینه farshadjokrh ۱۰۴٬۹۷۶ ۳٬۴۹۰٬۹۷۱ برنده یک ۱۳۹۹/۱۱/۳
3 دی بروینه mohsenabaasi ۲۰۹٬۹۵۲ ۳٬۴۹۰٬۹۷۱ برنده یک ۱۳۹۹/۱۱/۳
4 دی بروینه mohamaddehghan ۳۱۴٬۹۲۸ ۳٬۴۹۰٬۹۷۱ برنده یک ۱۳۹۹/۱۱/۲
5 دی بروینه behnam69 ۳۱۴٬۹۲۸ ۳٬۴۹۰٬۹۷۱ برنده یک ۱۳۹۹/۱۱/۳
6 دی بروینه mozhi1371 ۱۰۴٬۹۷۶ ۳٬۴۹۰٬۹۷۱ برنده یک ۱۳۹۹/۱۱/۳
7 دی بروینه mostafatosi ۲۳۶٬۱۹۶ ۳٬۴۹۰٬۹۷۱ برنده یک ۱۳۹۹/۱۱/۳
8 دی بروینه milad ۱۸۶٬۶۲۴ ۳٬۴۹۰٬۹۷۱ برنده یک ۱۳۹۹/۱۱/۳
9 دی بروینه rezakarimi1383 ۲۳٬۳۲۸ ۳٬۴۹۰٬۹۷۱ برنده یک ۱۳۹۹/۱۱/۳
10 دی بروینه mohammad13771377 ۲۷۹٬۹۳۶ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
11 دی بروینه por ۳۶٬۸۶۴ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
12 دی بروینه rostam ۸۲٬۹۴۴ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
13 دی بروینه fariba ۱۳٬۱۲۲ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
14 دی بروینه abolfazls ۱۵٬۵۵۲ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
15 دی بروینه mokhtarim6 ۱۸٬۴۳۲ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
16 دی بروینه amin1448 ۶۲٬۲۰۸ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
17 دی بروینه ymehran ۱۰۴٬۹۷۶ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
18 دی بروینه ayat_moro ۵۳۱٬۴۴۱ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
19 دی بروینه Mahmod_tavahodi ۲۰۹٬۹۵۲ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
20 دی بروینه bager1371 ۵۳۱٬۴۴۱ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
21 دی بروینه arsam86 ۴۱٬۴۷۲ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
22 دی بروینه mamiii76 ۱۰۴٬۹۷۶ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
23 دی بروینه ali90zaalizadeh ۳۶٬۸۶۴ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
24 دی بروینه sina ۱۳۹٬۹۶۸ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
25 دی بروینه aliemami0007 ۳۶٬۸۶۴ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
26 دی بروینه salisa ۱٬۴۱۷٬۱۷۶ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
27 دی بروینه omidamiri ۲۰٬۷۳۶ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
28 دی بروینه farshid1212 ۲۷٬۶۴۸ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
29 دی بروینه javid123 ۶۹٬۹۸۴ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
30 دی بروینه yasser3142 ۴۷۲٬۳۹۲ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
31 دی بروینه rezashadkam ۱۲۴٬۴۱۶ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
32 دی بروینه amirheidarzadeh ۱۵٬۵۵۲ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
33 دی بروینه nimabiki1382 ۶۲۹٬۸۵۶ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
34 دی بروینه afb98 ۶۲۹٬۸۵۶ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
35 دی بروینه ehsan1122 ۱۲٬۲۸۸ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
36 دی بروینه mohamaddehghan ۱۷۷٬۱۴۷ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
37 دی بروینه elnaz80tanhaii ۱۸۶٬۶۲۴ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
38 دی بروینه sam ۶۲٬۲۰۸ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
39 دی بروینه ramonana ۶٬۹۱۲ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
40 دی بروینه sam ۵۲٬۴۸۸ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
41 دی بروینه sattarbameriii ۶۹٬۹۸۴ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
42 دی بروینه moso908990 ۷۰۸٬۵۸۸ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
43 دی بروینه mahini ۶۲۹٬۸۵۶ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
44 دی بروینه farshid1212 ۲۰۹٬۹۵۲ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
45 دی بروینه rahim136800khajavy ۹٬۲۱۶ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳
46 دی بروینه alirzaha ۱۲۴٬۴۱۶ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
47 دی بروینه ramin65 ۱۰٬۳۶۸ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
48 دی بروینه hamid_rt ۶۲٬۲۰۸ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
49 دی بروینه mohammad9059 ۱۸۶٬۶۲۴ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۲
50 دی بروینه alireza2022 ۱٬۴۱۷٬۱۷۶ ۱۶۶٬۲۳۷ برنده دو ۱۳۹۹/۱۱/۳