اپلیکیشن توتوچی

نسخه 9

اصلاحاتی که در نسخه 9 نرم افزار صورت گرفته است:رفع مشکلات ضریب بازی ها - اصلاح بخش کارت به کارت و اطلاعیه ها - اصلاح باگهای امنیتی و ...